Stowarzyszenie ACTUS

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

   english version  english version  wersja rosyjska  wersja rosyjska GŁÓWNA PODIUM KONTAKT LINKI
     
O NAS

 - Aktualności
 - Deklaracja
 - Program
 - Historia
 - Statut
 - Kontakt
 - Mapa witryny
 - Katalog stron

 

PRACA

  zobacz oferty pracy:
- szukam pracy
- dam pracę

  umieść ogłoszenie:
- szukam pracy
- dam pracę

  programy:
- Spółdzielnie Socjalne
- Grupa WwwPromotion
- Praca Wspomagana
- Student
- Samochody PRL

 
  
DEKLARACJA
przystąpienia do Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "ACTUS"



imię i nazwisko......................................................
adres zamieszkania......................................................
nr telefonu......................................................
e-mail......................................................
data i miejsce urodzenia......................................................
dowód osobistyseria .......... nr .............................
PESEL......................................................
 

Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do w/w Stowarzyszenia i zobowiązuję się do przestrzegania statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia.
 
 
miejscowość, datapodpis
 


tekst deklaracji do pobrania tutaj (deklaracja.doc - 30 KB)



 
  
PRAWO

- ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- ustawa o spółdzielniach socjalnych

- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- ustawa o zatrudnieniu socjalnym

- karta praw osób niepełnosprawnych