Stowarzyszenie ACTUS

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

   english version  english version  wersja rosyjska  wersja rosyjska GŁÓWNA PODIUM KONTAKT LINKI
     
O NAS

 - Aktualności
 - Deklaracja
 - Program
 - Historia
 - Statut
 - Kontakt
 - Mapa witryny
 - Katalog stron

 

PRACA

  zobacz oferty pracy:
- szukam pracy
- dam pracę

  umieść ogłoszenie:
- szukam pracy
- dam pracę

  programy:
- Spółdzielnie Socjalne
- Grupa WwwPromotion
- Praca Wspomagana
- Student
- Wolontariat spółdzielczy

 

LASY POLSKIE
Lasy Polskie
 

EUROPEAN UNION
European Union
 

SAMOCHODY
Super samochody
 

WPP WROCŁAW
Wrocławski Park Przemysłowy
 

JAZDA KONNA
Jazda konna
 

SPÓŁDZIELNIA
Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion
 
  
AKTUALNOŚCI

Internetowe bezpłatne porady prawne w Fundacji Fuga Mundi 20.03.2012
Fundacja Fuga Mundi zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych oraz informacji świadczonych drogą internetową. Poradnictwo świadczone jest bezpośrednio za pomocą poczty mailowej oraz komunikatorów internetowych. Ponadto na stronie internetowej można znaleźć wiele przydatnych informacji dotyczących sytuacji prawno-społecznej osób niepełnosprawnych. Z pomocy prawnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne z całej Polski.

Projekt "Niepełnospr@wni bliżej prawa - świadczenie poradnictwa i informacji drogą internetową" jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Platforma wymiany informacji o spółdzielczości socjalnej w Polsce! 29.01.2010
Zapraszamy do odwiedzenia spółdzielczego bloga oraz do aktywnego komentowania bieżących wydarzeń dotyczących spółdzielczości socjalnej. Adres bloga: spoldzielniesocjalne.blogspot.com

Projekt: "Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma" 23.04.2009
Spółdzielnia Socjalna profesjonalna firma
Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion z Wrocławia w okresie od marca 2009 r. do maja 2010 r. realizuje projekt "Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Grupa docelowa
Oferowane w ramach projektu wsparcie skierowane jest bezpośrednio do istniejących, zarejestrowanych w KRS spółdzielni socjalnych z terenu woj. dolnośląskiego oraz do nowych, powstających spółdzielni socjalnych w okresie realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Projekt realizowany jest zgodnie z polityką równych szans i dobrowolnością uczestniczenia w nim. Z propozycją usług objętych niniejszym projektem zwracamy się do wszystkich zarejestrowanych spółdzielni socjalnych z terenu woj. dolnośląskiego, bez względu na lokalizację podmiotu, rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej czy strukturę członkowską w spółdzielni.

Cel projektu
Zgodnie z założonym charakterem działań oraz wyznaczeniem grupy docelowej, ogólnym celem projektu jest wsparcie i wzmocnienie spółdzielni socjalnych, a w konsekwencji, zwiększenie konkurencyjności oferowanych usług i produktów przez spółdzielnie socjalne. Budowanie marki firmy i pozytywnego jej wizerunku, profesjonalizacja działań promocyjnych i marketingowych to konieczny warunek do rozwoju spółdzielni socjalnych, a tym samym lepszej kondycji ekonomicznej jej członków. W dobie globalizacji i narastającej komercjalizacji, bez profesjonalnych przedsięwzięć marketingowo-promocyjnych, niezależnie od rodzaju oferowanych usług i produktów oraz zasięgu terytorialnego działalności, spółdzielnia socjalna nie jest w stanie skutecznie konkurować z typowymi firmami komercyjnymi, a przez to utrudniony jest jej rozwój lub wręcz istnieje duże zagrożenie utraty zdolności działania gospodarczego.

Działania projektowe
Projekt oparty jest na praktycznych działaniach mających przynieść konkretne rezultaty. Moduł usług marketingowo-promocyjnych jako zasadnicza część projektu ma charakter dostarczenia grupie docelowej - spółdzielniom socjalnym usług wspierających ich działalność gospodarczą i obejmuje m.in. następujące przedsięwzięcia:
 • wykonanie i opublikowanie centralnej platformy internetowej "Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne" wraz z katalogiem branżowym spółdzielni socjalnych,
 • wykonanie, bieżące aktualizowanie oraz wypozycjonowanie w IT witryn www spółdzielni socjalnych,
 • wykonanie materiałów promocyjnych dla uczestników projektu,
 • organizacja konferencji promocyjnej wraz z ekspozycją spółdzielni socjalnych uczestniczących w projekcie.
Przewidywane rezultaty projektu
Zakładany podstawowy efekt podjętych działań to profesjonalizacja działalności gospodarczej spółdzielni socjalnych w dziedzinie promocji i marketingu. Realizacja projektu pomoże też zrealizować cel dalekosiężny, tj. szerokie upowszechnienie idei spółdzielczości socjalnej jako alternatywnego sposobu aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a niniejsza oferta projektowa skutkować może w przyszłości replikowaniem podobnych projektów w szerszej skali terytorialnej.

Więcej o projekcie: wwwpromotion.sisco.pl

Międzynarodowy Dyplom "Kobieta Wolontariusz" dla Stowarzyszenia ACTUS 29.01.2008
Międzynarodowy Dyplom Kobieta Wolontariusz
Z satysfakcją informujemy, że Prezes Stowarzyszenia ACTUS - Magdalena Lamprecht, za wieloletnią aktywność społeczną oraz za znaczący wkład w niesieniu pomocy wszystkim potrzebującym mieszkańcom Dolnego Śląska, została uhonorowana prestiżowym Międzynarodowym Dyplomem "Kobieta Wolontariusz" przyznanym przez wrocławskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych oraz Urząd Miasta Wrocławia.

Seminarium Regionalne Gospodarki Społecznej we Wrocławiu 11.01.2008
Europejski Fundusz Społeczny      Unia Europejska      IW Equal
6 grudnia 2007 r. z inicjatywy Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Stowarzyszenia ACTUS oraz Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, odbyło się Seminarium Regionalne Gospodarki Społecznej: "Rola stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych w realizacji zadań władz lokalnych w sferze usług społecznych". Celem Seminarium było przedstawienie sytuacji społeczno-gospodarczej regionu dolnośląskiego i potrzeb w zakresie lokalnych usług społecznych oraz prezentacja i promocja dobrych praktyk z terenu województwa dolnośląskiego w zakresie tworzenia i realizacji polityki społeczno-gospodarczej z udziałem stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, fundacji i innych podmiotów gospodarki społecznej. Ważnym celem Seminarium był także przegląd źródeł krajowych i zagranicznych finansowania inicjatyw lokalnych.

Spotkanie w Świdnicy 28.12.2007
W ramach usług doradczych PRR IW EQUAL "Tu jest praca", na zaproszenie grupy inicjatywnej składającej się z osób niepełnosprawnych, odbyłyśmy w Świdnicy spotkanie konsultacyjne dotyczące wsparcia procesu powstawania Spółdzielni Socjalnej. Przedstawiono zagadnienia obejmujące proces rejestracji spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym, możliwości finansowania oraz problematykę finansowo-księgową - zobacz więcej...

Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu 08.10.2007
Giełda Pracy Wrocław
17 września 2007 r. we wrocławskim Hotelu Holiday Inn odbyła się Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych zorganizowana przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wraz z Biurem Doradztwa i Kariery. Przy jednym ze stoisk w czasie Giełdy, przy dużym zainteresowaniu odwiedzających, dyżurowały Pani Magdalena Lamprecht oraz Pani Janina Jurek, pracujące w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju "Tu jest praca", które udzielały osobom zainteresowanym informacji dotyczących możliwości zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych - zobacz więcej...

Promocja spółdzielczości socjalnej w WUP we Wrocławiu 27.09.2007
WUP Wrocław
Po pierwszym spotkaniu konsultacyjnym w kwietniu 2007 r. w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu przy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w dniu 27 września 2007 r. w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Na spotkaniu szeroko poruszano problematykę funkcjonowania spółdzielni socjalnych w województwie dolnośląskim oraz omówiono zagrożenia i szanse rozwoju spółdzielczości socjalnej. Była to bardzo owocna sposobność przybliżenia tej tematyki osobom mającym duży wpływ na rozwój dolnośląskiego rynku pracy.

O spółdzielniach socjalnych w "Dzienniku"... 26.09.2007
W dniu 24.09.2007 na łamach gazety "Dziennik" w dodatku "Praca" ukazały się artykuły dotyczące spółdzielczości socjalnej - zobacz więcej...

Spotkanie w Żmigrodzie 14.08.2007
W ramach usług doradczych PRR IW EQUAL "Tu jest praca", na zaproszenie Gminnego Centrum Informacji w Żmigrodzie, odbyłyśmy spotkanie konsultacyjne dotyczące wsparcia procesu powstawania Spółdzielni Socjalnej na terenie gminy Żmigród. Grupę inicjatywną tworzy 7 bezrobotnych kobiet. Przedstawiono zagadnienia obejmujące proces rejestracji spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym, możliwości finansowania oraz problematykę finansowo-księgową - zobacz więcej...

Powołano Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych 25.06.2007
W dniu 22 czerwca 2007 r. w sali Urzędu Miejskiego w Byczynie (woj. opolskie) odbyło się zebranie założycielskie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Pod patronatem Krajowej Rady Spółdzielczej przedstawiciele 19 spółdzielni socjalnych z całej Polski powołali do życia OZRSS z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 1.

Wykaz reprezentantów - członków założycieli OZRSS:
 1. Jacek Imioła - Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Dłoń", 41-200 Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12/105
 2. August Szkoda - Spółdzielnia Socjalna "Nasza", 75-669 Koszalin, ul. Synów Pułku 4/6
 3. Małgorzata Gil - Małopolska Spółdzielnia Socjalna w Krakowie, 30-809 Kraków, ul. Żabia 16
 4. Bożena Palonka - Spółdzielnia Socjalna "Dragon", 22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 86
 5. Marcin Juszczyk - Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie, 46-220 Byczyna, Polanowice 82a
 6. Jerzy Lamprecht - Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion", 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10 pok. 26
 7. Magdalena Jeziorna - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Polgraf", 46-220 Byczyna, ul. Basztowa 3/5
 8. Mirosław Możdżeń - Spółdzielnia Socjalna "Dobry Początek", 43-190 Mikołów, ul. Krawczyka 16a
 9. Jarosław Tromszczyński - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Szansa", 12-221 Ruciane Nida, ul. Zielona 40
 10. Jan Śmiechowski - Spółdzielnia Socjalna "Pro- Eko", Wrocław, ul. Gospodarska 1
 11. Józef Kłosiński - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ogniwo", 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Matejki 29/1
 12. Elżbieta Szydło - Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Dłoń", 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Starobystrzycka 31
 13. Jan Błaut - Spółdzielnia Socjalna "Jedność", 41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego70/8
 14. Władysław Trybulski - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Wspólna Sprawa", 26-600 Radom, ul. Sienkiewicza 8
 15. Adam Polak - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Gorliczanin", 38-300 Gorlice, ul. Słoneczna 11
 16. Ryszard Kozanecki - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Piątka", 94-213 Łódź, ul. Pługowa 10
 17. Janusz Więcek - Krakowska Spółdzielnia Socjalna "Vifenix", 30-698 Kraków, ul. Lasogórska 10
 18. Jacek Gąsowski - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ares", 25-367 Kielce, ul. Mickiewicza 1
 19. Aneta Englot - Spółdzielnia Socjalna "Konar", 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kwiatkowskiego 21/7
Inicjatywa powołania OZRSS jest rezultatem postulatów reprezentantów Spółdzielni Socjalnych z terenu całej Polski, a także instytucji zaangażowanych w rozwój spółdzielczości socjalnej w naszym kraju. Sojusznikami powołania Związku były m.in. takie instytucje jak:
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
 • Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Krajowa Rada Spółdzielcza,
 • Posłowie na Sejm RP,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
 • Urząd Miejski w Byczynie,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej "WAMA-COOP" z Olsztyna.
W spotkaniu założycielskim wzięli udział zaproszeni goście:
 • prof. Ewa Leś - Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej, PRR "Tu jest praca",
 • Eugeniusz Wycisło - poseł na Sejm RP, Przewodniczący Podkomisji Nadzwyczajnej ds. zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych,
 • Alfred Domagalski - Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej,
 • Cezary Miżejewski - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 • Mariusz Denisiuk - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej,
 • Paulina Chodyra - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej,
 • Andrzej Stachowiak - Urząd Marszałkowski we Wrocławiu,
 • Piotr Wołkowiński - REVES Europejska Sieć Miast i Regionów na rzecz Gospodarki Społecznej,
 • Przedstawiciele władz samorządowych woj. opolskiego oraz Gminy Byczyna.
Podczas burzliwych, acz niezwykle konstruktywnych obrad, uchwalono powołanie OZRSS, przyjęto statut Związku oraz niezbędne dokumenty do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyniku głosowania wybrano następujące władze Związku:

Do 7-osobowej Rady Nadzorczej OZRSS wybrani zostali:
 • Marcin Juszczyk (Przewodniczący) - Spółdzielnia Socjalna Handlowo-Usługowo-Produkcyjna z Byczyny,
 • Jerzy Lamprecht (Z-ca Przewodniczącego) - Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion z Wrocławia,
 • Mirosław Możdżeń (Sekretarz) - Spółdzielnia Socjalna "Dobry Początek" z Mikołowa,
 • Adam Polak (Członek) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Gorliczanin" z Gorlic,
 • Władysław Trybulski (Członek) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Wspólna Sprawa" z Radomia,
 • Jan Błaut (Członek) - Spółdzielnia Socjalna "Jedność" z Chorzowa,
 • Jacek Gąsowski (Członek) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ares" z Kielc.
W skład 3-osobowego Zarządu OZRSS weszli:
 • Jacek Imioła (Prezes) - Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Dłoń" z Sosnowca,
 • Józef Kłosiński (Z-ca Prezesa) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ogniwo" z Kędzierzyna-Koźle,
 • Aneta Englot (Członek) - Spółdzielnia Socjalna "Konar" z Tarnobrzega.
OZRSS ZAREJESTROWANY!!!

W dniu 23 listopada 2007 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Organizacji Społecznych i Zawodowych pod numerem KRS: 0000292252, a tym samym związek nabył osobowość prawną - zobacz więcej...

Infolinia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne 26.04.2007
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Polskiej Telefonii Cyfrowej, operatora sieci Era uruchomiło Infolinię dla Pracodawców Sprawni w Pracy. Konsultanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-22.00. Całkowity koszt połączenia wynosi 0,40 zł brutto. Można uzyskać informacje na temat korzyści płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wskazówki jak zatrudnić niepełnosprawnego pracownika.
Zadzwoń pod numer: 801 801 015

Wizyta studyjna gości z Włoch 11.04.2007
W dniu 11 kwietnia 2007 r. Stowarzyszenie Actus oraz Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion gościły reprezentantów różnych instytucji z partnerstwa Crescendo, również spółdzielnie socjalne z Genui i całego regionu Liguria - zobacz więcej...

O spółdzielczości socjalnej 14.02.2007
Polecamy zapoznanie się z opracowaniem: "Model Ekonomii Społecznej jako sposób ograniczania zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego" oraz z artykułem opublikowanym w Magazynie "Obywatel" nr 6/2006 z dnia 21.11.2006 r. autorstwa Michała Sobczyka - Raport o Spółdzielniach Socjalnych.

Biuro SS WwwPromotion oraz Stowarzyszenia ACTUS 10.09.2006
Informujemy, że Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion oraz Stowarzyszenie ACTUS uruchomiło swoje biuro mieszczące się na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego pod adresem:
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10 pok. 26
tel.: 501689575 ; 501007904
e-mail: biuro@promotion.org.pl
www: www.promotion.org.pl

czynne od poniedziałku do pi±tku w godz. 10:00 - 15:00

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej WwwPromotion 13.07.2006
W dniu 11 lipca 2006 r. w nowym biurze Spółdzielni Socjalnej WwwPromotion mieszczącym się we Wrocławiu na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego przy ul. Fabrycznej 10 pok. 26, odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej WwwPromotion na którym podjęte zostały sprawy członkowskie i organizacyjne, m.in. zmiany w statucie spółdzielni w związku z wejściem w życie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz wybrano Zarząd Spółdzielni w składzie:
 • Jerzy Lamprecht - Prezes Zarządu
 • Janina Jurek - Zastępca Prezesa Zarządu
 • Zenon Sokół - Zastępca Prezesa Zarządu

Certyfikaty ukończenia kursu języka angielskiego 29.05.2006
Wszystkich uczestników kursu języka angielskiego organizowanego przez Stowarzyszenie ACTUS prosimy o odbiór stosownych certyfikatów ukończenia kursu. Kontakt w tej sprawie: Magdalena Lamprecht.

Zakończenie kursu języka angielskiego 15.05.2006
"Time To Look Together" był projektem organizowanym przez organizację studencką AIESEC w ramach porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych ACTUS oraz dzięki uprzejmości władz Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w osobie Pana dyr. Henryka Kocha, które bezpłatnie udostępniły lokal. Program był skierowany do młodych ludzi niepełnosprawnych. Miał na celu zachęcenie ich do realizacji swoich marzeń i planów, co często jest trudne do osiągnięcia w związku z wieloma przeszkodami i barierami, na jakie wciąż napotykają. Szkolenia były prowadzone przez Sebnem Usluer - praktykantkę z Turcji oraz Martę Sokołowską z Polski. W szkoleniach uczestniczyło 12 osób. Szkolenia prowadzone były w blokach po 1,5 godziny i dostosowane poziomem języka angielskiego. Merytoryka szkoleń obejmowała zagadnienia dotyczące zainteresowań uczestników, możliwości ich rozwoju, relaksacji, technik uczenia się, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej oraz odpowiedzialności społecznej. W marcu, kwietniu i maju 2006 r. odbywał się kurs języka angielskiego dla młodych osób niepełnosprawnych (licealistów i studentów) z Wrocławia. Zajęcia odbywały się oczywiście bezpłatnie. Więcej o kursie - tutaj

Ustawa o spółdzielniach socjalnych 05.05.2006
Jest wreszcie długo oczekiwana ustawa o spółdzielniach socjalnych - więcej >>

Nasze działania jako przykład dobrych praktyk... 24.04.2006
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE zamieściła na swoim portalu w dziale "Przykłady dobrych praktyk" prezentującym opisy instytucji realizujących modelowe działania na rzecz zatrudnienia, obszerny materiał (case study) o działalności naszego stowarzyszenie - zobacz więcej

Warsztaty w Guzowym Piecu... 30.03.2006
W dniach 20-25.03.2006 r. w Guzowym Piecu pod Olsztynem uczestniczyliśmy w warsztatach noszących nazwę: "Jak prowadzić i rozwijać przedsiębiorstwo społeczne", zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej "WAMA-COOP" z Olsztyna w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju "Tu jest praca" Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Administratorem Partnerstwa jest Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Celem pierwszej edycji warsztatów było nabycie umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem społecznym - w szczególności spółdzielnią socjalną. W zajęciach warsztatowych uczestniczyli członkowie spółdzielni socjalnych oraz grupy założycielskie z całej Polski. Spotkanie w znaczący sposób przyczyniło się do podniesienia umiejętności przedstawicieli tych środowisk w prowadzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw społecznych. Każdy uczestnik otrzymał stosowny certyfikat. Więcej na stronie: www.promotion.org.pl/warsztaty_olsztyn.htm

Promocja Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" 08.02.2006
W dniach 6-7 lutego 2006 r. uczestniczyliśmy w Konferencji Międzynarodowej Gospodarki Społecznej "Gospodarka społeczna - praca i solidarność. Nowi partnerzy rozwoju lokalnego" organizowanej przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju "Tu jest praca" Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL która odbyła się w Warszawie w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej. W Partnerstwie koordynowanym przez Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczyli m. in. reprezentanci partnerów ponadnarodowych ze Szwecji, Francji, Włoch, Niemiec i Słowacji, Krajowa Rada Spółdzielcza, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, reprezentanci samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz mediów. Celem konferencji było rozpoznanie i poszukiwanie metod wzmocnienia potencjału krajowej gospodarki społecznej, w tym spółdzielczości, a zwłaszcza struktur wspomagających integrację zawodową i społeczną osób wykluczonych z rynku pracy. Podczas konferencji mieliśmy okazję promocji Stowarzyszenia ACTUS oraz Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion".

O spółdzielni w prasie... 28.01.2006
W dniu 10 stycznia 2006 r. Gazeta Prawna opublikowała artykuł o Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion", a w dniu 27 grudnia 2005 r. Gazeta Wyborcza opublikowała obszerny wywiad z członkami - założycielami Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" - więcej >>

Roztrzygnięcie konkursu na wykonanie logo Spółdzielni Socjalnej 21.10.2005
Zwycięzcą konkursu na wykonanie logo Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" został Tomasz Kipka. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, a zwycięzcy gratulujemy. Zwycięska praca znajduje się tutaj.

SPOTKANIE 21.10.2005
Osiedlowy Klub Spółdzielni KOZANÓW IV we Wrocławiu przy ul. Modrej 12 zorganizował w dniu 20.10.2005 r. imprezę pod nazwą "POPOŁUDNIE Z TYLKO TROCHĘ INNYM SPORTEM". Współorganizatorami imprezy bylo Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych ACTUS oraz Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion".

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" 24.09.2005
24 września 2005 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" na którym podjęte zostały sprawy członkowskie, finansowe i organizacyjne, m.in. przyjęto regulamin wynagradzania członków spółdzielni za wykonywaną pracę oraz sposoby pozyskiwania środków finansowych na dalszy rozwój spółdzielni. Zebranie połączone było z niezwykle pożyteczną wymieną doświadczeń z zaproszonymi gośćmi oraz promocją spółdzielczości socjalnej w TV (TVP3 Wrocław, Telewizja Dolnośląska TEDE).

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "WwwPromotion" ZAREJESTROWANA !!! 02.09.2005
Po wielomiesięcznych perturbacjach związanych z losami projektu ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niejasną procedurą rejestracyjną, dnia 1 września 2005 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał - wpisu do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000240507 Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" zrzeszającej wyłącznie osoby niepełnosprawne. Z uwagi na fakt, iż jest to pierwszy taki podmiot w Polsce, jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani - ale też przeświadczeni o konieczności podołaniu wyzwaniu. To musi się udać!!! Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.promotion.org.pl

Docenili nas... 23.08.2005
Konsalnet - Inowopol
Z wielką satysfakcją pragniemy poinformować, iż nasze działania w sferze konkretnej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w zakresie zatrudniania, przynoszą wymierne efekty. Między innymi firma "Konsalnet - Inowopol" Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu skorzystała z naszego serwisu internetowego i umieszczanych w nim ofert pracy, zatrudniając wielu pracowników niepełnosprawnych. To jeszcze jeden dowód na to, że bez żadnych środków finansowych, publicznych czy prywatnych, bez armii urzędników, dyrektorów, specjalnych programów i dalekosiężnych strategii, można pomóc ludziom. Napewno list, który otrzymaliśmy, jest ważnym bodźcem do dalszej pracy.

O spółdzielni w prasie... 09.07.2005
W lipcu 2005 r. Magazyn Mieszkańców - Wrocławianin (Nr 7) opublikował obszerny wywiad z członkami - założycielami Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" - więcej >>

Wyniki konkursu na dofinansowanie spółdzielni socjalnych... 04.07.2005
30 czerwca 2005 r. wniosek Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" o finansowe wsparcie z Regionalnego Funduszu Ekonomii Społecznej na tworzenie i rozpoczęcie działalności uzyskał akceptację!!! Konkurs zoorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej "WAMA-COOP" z Olsztyna.

Nasz wniosek rejestracyjny w KRS!!! 31.05.2005
Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że w dniu 27 maja 2005 r. złożyliśmy dokumenty rejestracyjne naszej Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" we wrocławskim Sądzie Rejestrowym. Z uwagi na fakt, iż jesteśmy w Polsce prekursorami zakładania tego typu podmiotu skupiającego osoby niepełnosprawne, oraz brak doświadczeń i jednoznacznych przepisów prawnych, liczymy się z możliwością wystąpienia formalnych braków i niedociągnięć przy kompletowaniu dokumentacji. Jednak stanowczo pragniemy zapewnić, że nie spoczniemy...

Co to jest spółdzielczość socjalna? 18.05.2005
Spółdzielczość socjalna - model Ekonomii Społecznej jako sposób ograniczania zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego opisaliśmy na naszej stronie www...

Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion" 16.05.2005
W dniach 2, 9, 16 i 23 maja 2005 r. odbyły się spotkania robocze dotyczące promocji spółdzielczości socjalnej oraz naszych planów założenia Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion". Uczestnicy (komitet założycielski spółdzielni, przedstawiciele Stowarzyszenia ACTUS, psycholog, prawnik, doradca zawodowy) wspólnie zaplanowali i podzielili zadania na najbliższy czas. Zostały ustalone ogólne zasady naboru członków, działania spółdzielni, procedury rejestracji, biznesplan oraz możliwości przyszłych sposobów pozyskiwania wsparcia finansowego przy tworzeniu oraz działalności w I etapie istnienia spółdzielni. Zainteresowanych przystąpieniem do naszej spółdzielni prosimy o kontakt: biuro@promotion.org.pl

Spotkanie grupy WwwPromotion 27.04.2005
25 kwietnia 2005 r. odbyło się I spotkanie informacyjne dotyczące naszych planów utworzenia pod patronatem Stowarzyszenia ACTUS - Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion". Uczestniczyły w nim osoby z Wrocławia, Bytomia i Nowej Rudy. Wybrano zarząd spółdzielni w składzie:
 • Prezes Zarządu - Ryszard Garbień
 • Członek Zarządu - Andrzej Zieliński
 • Członek Zarządu - Jerzy Lamprecht
Realizując projekt naszący nazwę: Promocja spółdzielczości socjalnej - Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion", dzięki finansowemu wsparciu Regionalnego Funduszu Ekonomii Społecznej, istnieje realna szansa założenia naszej spółdzielni oraz rozpropagowanie idei ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych jako formy przeciwdziałania bezrobociu także wśród osób niepełnosprawnych. W najbliższej przyszłości planujemy cykl spotkań poświęconych tej tematyce. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: biuro@promotion.org.pl

  
PRAWO

- ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- ustawa o spółdzielniach socjalnych

- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- ustawa o zatrudnieniu socjalnym

- karta praw osób niepełnosprawnych