Stowarzyszenie ACTUS Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej
Osób Niepełnosprawnych
   english version  english version  wersja rosyjska  wersja rosyjska GŁÓWNA PODIUM KONTAKT LINKI
     
O NAS

 - Aktualności
 - Deklaracja
 - Program
 - Historia
 - Statut
 - Kontakt
 - Mapa witryny
 - Katalog stron

 

PRACA

  zobacz oferty pracy:
- szukam pracy
- dam pracę

  umieść ogłoszenie:
- szukam pracy
- dam pracę

  programy:
- Spółdzielnie Socjalne
- Grupa WwwPromotion
- Praca Wspomagana
- Student

 

GOOGLE
Google
 

LASY POLSKIE
Lasy Polskie
 

EUROPEAN UNION
European Union
 

SAMOCHODY
Super samochody
 

WPP WROCŁAW
Wrocławski Park Przemysłowy
 

JAZDA KONNA
Jazda konna
 

SPÓŁDZIELNIA
Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion
 

WEBMASTER
Pozycjonowanie
 
  
HISTORIA

ACTUS - RAZEM
W dniu 11 kwietnia 2003 r. we Wrocławiu odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "ACTUS" na którym podjęto uchwałę o powołaniu Komitetu Założycielskiego.
ACTUS - RAZEM ACTUS - RAZEM ACTUS - RAZEM


W dniu 1 października 2003 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej (VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestru Stowarzyszeń) pod numerem:
KRS: 0000174807
z siedzibą we Wrocławiu.
Organem sprawującym nadzór jest: Prezydent Miasta Wrocławia.


W dniu 15 listopada 2003 r. odbyło się Walne Zgromadzenie podczas którego wybrano władze Stowarzyszenia, w skład których weszły następujące osoby:

 • Prezes - Magdalena Lamprecht
 • Skarbnik - Maria Krasińska-Szeremeta
 • Sekretarz - Joanna Starzecka

ACTUS - RAZEM
Dzięki uprzejmości władz Stowarzyszenia "Civitas Christiana" od 4 marca 2004 r. mamy do dyspozycji lokal w centrum Wrocławia przy ul. Kuźniczej 11/13, pok. nr 25 (II piętro, winda, bez barier architektonicznych), do którego zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych - w każdy poniedziałek w godz. 16:00-18:00.

ACTUS - prawnik, socjolog, pracownik socjalny, trener pracy...
Jest okazja skorzystania z bezpłatnych porad m.in. prawnika, psychologa, pracownika socjalnego, trenera pracy...


Z dniem 29 lipca 2004 r. nasze stowarzyszenie przyjęte zostało w poczet członków Krajowej Izby Gospodarczo - Rehabilitacyjnej. Mamy pewność, że wspólne działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych przyczynią się do rozwoju najlepszego modelu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zobacz Świadectwo Członkostwa


"Time To Look Together" był projektem organizowanym przez organizację studencką AIESEC w ramach porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych ACTUS oraz dzięki uprzejmości władz Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w osobie Pana dyr. Henryka Kocha które bezpłatnie udostępniły lokal. Program był skierowany do młodych ludzi niepełnosprawnych. Miał na celu zachęcenie ich do realizacji swoich marzeń i planów, co często jest trudne do osiągnięcia w związku z wieloma przeszkodami i barierami, na jakie wciąż napotykają. Szkolenia były prowadzone przez Sebnem Usluer - praktykantkę z Turcji oraz Martę Sokołowską z Polski. W szkoleniach uczestniczyło od 12 osób. Szkolenia prowadzone były w blokach po 1,5 godziny i dostosowane poziomem języka angielskiego. Merytoryka szkoleń obejmowała zagadnienia dotyczące zainteresowań uczestników, możliwości ich rozwoju, relaksacji, technik uczenia się, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej oraz odpowiedzialności społecznej. W marcu, kwietniu i maju 2006 r. odbywał się kurs języka angielskiego dla młodych osób niepełnosprawnych (licealistów i studentów) z Wrocławia. Zajęcia odbywały się oczywiście bezpłatnie. Więcej o kursie - tutaj


Wyjściem naprzeciw idei spółdzielczości socjalnej była inicjatywa utworzenia Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" skupiającej wyłącznie osoby niepełnosprawne, bezrobotne - poszukujące zatrudnienia. W ramach Regionalnego Funduszu Ekonomii Społecznej, przy wsparciu Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej "WAMA-COOP", nasze stowarzyszenie podjęło się zadania zainicjowania powstania tej spółdzielni.

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion
Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion
www.promotion.org.pl


Nieustannie podnosimy kwalifikacje, aby profesjonalnie wykonywać nasze cele statutowe...
Seminarium: "Bezrobocie - co robić?"
"Krok po kroku do niezależnego życia"
Akademia Outplacementu


Stowarzyszenie "ACTUS" uczestniczyło w niezwykle bogatych i wartościowych wizytach studyjnych zorganizowanych przez Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa dla studentów z Białorusi, Obwodu Kaliningradzkiego oraz Ukrainy - Study Tours to Poland


W dniu 4 października 2004 roku powstała Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Podczas pierwszego Walnego Zebrania zgromadzeni przedstawiciele organizacji członkowskich wybrali następujące osoby do władz Federacji:

Zarząd:

 • Waldemar Weihs - Prezes Federacji (Fundacja Merkury)
 • Helena Żuraw - Wiceprezes (Centrum Europejskiego Zrównoważonego Rozwoju)
 • Tadeusz Kowalczyk - Skarbnik (Dolnośląska Federacja Profilaktyki Uzależnień "ŚLĘŻA")
 • Stanisław Schubert - Sekretarz (Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych)
 • Anna Lechowska (Stowarzyszenie "Szansa")
 • Tadeusz Krasoń (Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych)
Komisja Rewizyjna:
 • Elżbieta Woźniak - Przewodnicząca (Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych)
 • Magdalena Lamprecht (Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "ACTUS"
 • Karolina Pomian (Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Zobacz foto


Zwycięzcą konkursu na wykonanie bannera reklamowego naszego stowarzyszenia został Grzegorz. Dziękujemy i gratulujemy. Zwycięska praca znajduje się tutaj. Stowarzyszenie "ACTUS" ma również nowe logo, którego pomysłodawcą i wykonawcą jest Marcin. Serdecznie dziękujemy.

 
  
GOOGLE
 

PRAWO

- ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- ustawa o spółdzielniach socjalnych

- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- ustawa o zatrudnieniu socjalnym

- karta praw osób niepełnosprawnych