Stowarzyszenie ACTUS

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

   english version  english version  wersja rosyjska  wersja rosyjska GŁÓWNA PODIUM KONTAKT LINKI
     
O NAS

 - Aktualności
 - Deklaracja
 - Program
 - Historia
 - Statut
 - Kontakt
 - Mapa witryny
 - Katalog stron

 

PRACA

  zobacz oferty pracy:
- szukam pracy
- dam pracę

  umieść ogłoszenie:
- szukam pracy
- dam pracę

  programy:
- Spółdzielnie Socjalne
- Grupa WwwPromotion
- Praca Wspomagana
- Student

 

LASY POLSKIE
Lasy Polskie
 

EUROPEAN UNION
European Union
 

SAMOCHODY
Super samochody
 

WPP WROCŁAW
Wrocławski Park Przemysłowy
 

JAZDA KONNA
Jazda konna
 

SPÓŁDZIELNIA
Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion
 

WEBMASTER
Pozycjonowanie
 
  
HISTORIA

ACTUS - RAZEM
W dniu 11 kwietnia 2003 r. we Wrocławiu odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "ACTUS" na którym podjęto uchwałę o powołaniu Komitetu Założycielskiego.
ACTUS - RAZEM ACTUS - RAZEM ACTUS - RAZEM


W dniu 1 października 2003 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej (VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestru Stowarzyszeń) pod numerem:
KRS: 0000174807
z siedzibą we Wrocławiu.
Organem sprawującym nadzór jest: Prezydent Miasta Wrocławia.


W dniu 15 listopada 2003 r. odbyło się Walne Zgromadzenie podczas którego wybrano władze Stowarzyszenia, w skład których weszły następujące osoby:

 • Prezes - Magdalena Lamprecht
 • Skarbnik - Maria Krasińska-Szeremeta
 • Sekretarz - Joanna Starzecka

ACTUS - RAZEM
Dzięki uprzejmości władz Stowarzyszenia "Civitas Christiana" od 4 marca 2004 r. mamy do dyspozycji lokal w centrum Wrocławia przy ul. Kuźniczej 11/13, pok. nr 25 (II piętro, winda, bez barier architektonicznych), do którego zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych - w każdy poniedziałek w godz. 16:00-18:00.

ACTUS - prawnik, socjolog, pracownik socjalny, trener pracy...
Jest okazja skorzystania z bezpłatnych porad m.in. prawnika, psychologa, pracownika socjalnego, trenera pracy...


Z dniem 29 lipca 2004 r. nasze stowarzyszenie przyjęte zostało w poczet członków Krajowej Izby Gospodarczo - Rehabilitacyjnej. Mamy pewność, że wspólne działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych przyczynią się do rozwoju najlepszego modelu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zobacz Świadectwo Członkostwa


"Time To Look Together" był projektem organizowanym przez organizację studencką AIESEC w ramach porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych ACTUS oraz dzięki uprzejmości władz Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w osobie Pana dyr. Henryka Kocha które bezpłatnie udostępniły lokal. Program był skierowany do młodych ludzi niepełnosprawnych. Miał na celu zachęcenie ich do realizacji swoich marzeń i planów, co często jest trudne do osiągnięcia w związku z wieloma przeszkodami i barierami, na jakie wciąż napotykają. Szkolenia były prowadzone przez Sebnem Usluer - praktykantkę z Turcji oraz Martę Sokołowską z Polski. W szkoleniach uczestniczyło od 12 osób. Szkolenia prowadzone były w blokach po 1,5 godziny i dostosowane poziomem języka angielskiego. Merytoryka szkoleń obejmowała zagadnienia dotyczące zainteresowań uczestników, możliwości ich rozwoju, relaksacji, technik uczenia się, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej oraz odpowiedzialności społecznej. W marcu, kwietniu i maju 2006 r. odbywał się kurs języka angielskiego dla młodych osób niepełnosprawnych (licealistów i studentów) z Wrocławia. Zajęcia odbywały się oczywiście bezpłatnie. Więcej o kursie - tutaj


Wyjściem naprzeciw idei spółdzielczości socjalnej była inicjatywa utworzenia Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" skupiającej wyłącznie osoby niepełnosprawne, bezrobotne - poszukujące zatrudnienia. W ramach Regionalnego Funduszu Ekonomii Społecznej, przy wsparciu Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej "WAMA-COOP", nasze stowarzyszenie podjęło się zadania zainicjowania powstania tej spółdzielni.

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion
Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion
www.promotion.org.pl


Nieustannie podnosimy kwalifikacje, aby profesjonalnie wykonywać nasze cele statutowe...
Seminarium: "Bezrobocie - co robić?"
"Krok po kroku do niezależnego życia"
Akademia Outplacementu


Stowarzyszenie "ACTUS" uczestniczyło w niezwykle bogatych i wartościowych wizytach studyjnych zorganizowanych przez Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa dla studentów z Białorusi, Obwodu Kaliningradzkiego oraz Ukrainy - Study Tours to Poland


W dniu 4 października 2004 roku powstała Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Podczas pierwszego Walnego Zebrania zgromadzeni przedstawiciele organizacji członkowskich wybrali następujące osoby do władz Federacji:

Zarząd:

 • Waldemar Weihs - Prezes Federacji (Fundacja Merkury)
 • Helena Żuraw - Wiceprezes (Centrum Europejskiego Zrównoważonego Rozwoju)
 • Tadeusz Kowalczyk - Skarbnik (Dolnośląska Federacja Profilaktyki Uzależnień "ŚLĘŻA")
 • Stanisław Schubert - Sekretarz (Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych)
 • Anna Lechowska (Stowarzyszenie "Szansa")
 • Tadeusz Krasoń (Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych)
Komisja Rewizyjna:
 • Elżbieta Woźniak - Przewodnicząca (Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych)
 • Magdalena Lamprecht (Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "ACTUS"
 • Karolina Pomian (Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Zobacz foto


Zwycięzcą konkursu na wykonanie bannera reklamowego naszego stowarzyszenia został Grzegorz. Dziękujemy i gratulujemy. Zwycięska praca znajduje się tutaj. Stowarzyszenie "ACTUS" ma również nowe logo, którego pomysłodawcą i wykonawcą jest Marcin. Serdecznie dziękujemy.

 
  
GOOGLE
 

PRAWO

- ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- ustawa o spółdzielniach socjalnych

- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- ustawa o zatrudnieniu socjalnym

- karta praw osób niepełnosprawnych