Stowarzyszenie ACTUS

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

   english version  english version  wersja rosyjska  wersja rosyjska GŁÓWNA PODIUM KONTAKT LINKI
     
O NAS

 - Aktualności
 - Deklaracja
 - Program
 - Historia
 - Statut
 - Kontakt
 - Mapa witryny
 - Katalog stron

 

PRACA

  zobacz oferty pracy:
- szukam pracy
- dam pracę

  umieść ogłoszenie:
- szukam pracy
- dam pracę

  programy:
- Spółdzielnie Socjalne
- Grupa WwwPromotion
- Praca Wspomagana
- Student
- Spotkania biznesowe Wrocław

 

LASY POLSKIE
Lasy Polskie
 

EUROPEAN UNION
European Union
 

SAMOCHODY
Super samochody
 

JAZDA KONNA
Jazda konna
 

  
WwwPromotion
Promocja spółdzielczości socjalnej - Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion"
Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

Powołano Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych 25.06.2007
W dniu 22 czerwca 2007 r. w sali Urzędu Miejskiego w Byczynie (woj. opolskie) odbyło się zebranie założycielskie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Pod patronatem Krajowej Rady Spółdzielczej przedstawiciele 19 spółdzielni socjalnych z całej Polski powołali do życia OZRSS z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 1.

Wykaz reprezentantów - członków założycieli OZRSS:
 1. Jacek Imioła - Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Dłoń", 41-200 Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12/105
 2. August Szkoda - Spółdzielnia Socjalna "Nasza", 75-669 Koszalin, ul. Synów Pułku 4/6
 3. Małgorzata Gil - Małopolska Spółdzielnia Socjalna w Krakowie, 30-809 Kraków, ul. Żabia 16
 4. Bożena Palonka - Spółdzielnia Socjalna "Dragon", 22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 86
 5. Marcin Juszczyk - Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie, 46-220 Byczyna, Polanowice 82a
 6. Jerzy Lamprecht - Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion, 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10 pok. 26
 7. Magdalena Jeziorna - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Polgraf", 46-220 Byczyna, ul. Basztowa 3/5
 8. Mirosław Możdżeń - Spółdzielnia Socjalna "Dobry Początek", 43-190 Mikołów, ul. Krawczyka 16a
 9. Jarosław Tromszczyński - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Szansa", 12-221 Ruciane Nida, ul. Zielona 40
 10. Jan Śmiechowski - Spółdzielnia Socjalna Pro-Eko, Wrocław, ul. Gospodarska 1
 11. Józef Kłosiński - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ogniwo", 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Matejki 29/1
 12. Elżbieta Szydło - Spółdzielnia Socjalna Pomocna Dłoń, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Starobystrzycka 31
 13. Jan Błaut - Spółdzielnia Socjalna "Jedność", 41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego70/8
 14. Władysław Trybulski - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Wspólna Sprawa", 26-600 Radom, ul. Sienkiewicza 8
 15. Adam Polak - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Gorliczanin", 38-300 Gorlice, ul. Słoneczna 11
 16. Ryszard Kozanecki - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Piątka", 94-213 Łódź, ul. Pługowa 10
 17. Janusz Więcek - Krakowska Spółdzielnia Socjalna "Vifenix", 30-698 Kraków, ul. Lasogórska 10
 18. Jacek Gąsowski - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ares", 25-367 Kielce, ul. Mickiewicza 1
 19. Aneta Englot - Spółdzielnia Socjalna "Konar", 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kwiatkowskiego 21/7
Inicjatywa powołania OZRSS jest rezultatem postulatów reprezentantów Spółdzielni Socjalnych z terenu całej Polski, a także instytucji zaangażowanych w rozwój spółdzielczości socjalnej w naszym kraju. Sojusznikami powołania Związku były m.in. takie instytucje jak:
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
 • Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Krajowa Rada Spółdzielcza,
 • Posłowie na Sejm RP,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
 • Urząd Miejski w Byczynie,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej "WAMA-COOP" z Olsztyna.
W spotkaniu założycielskim wzięli udział zaproszeni goście:
 • prof. Ewa Leś - Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej, PRR "Tu jest praca",
 • Eugeniusz Wycisło - poseł na Sejm RP, Przewodniczący Podkomisji Nadzwyczajnej ds. zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych,
 • Alfred Domagalski - Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej,
 • Cezary Miżejewski - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 • Mariusz Denisiuk - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej,
 • Paulina Chodyra - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej,
 • Andrzej Stachowiak - Urząd Marszałkowski we Wrocławiu,
 • Piotr Wołkowiński - REVES Europejska Sieć Miast i Regionów na rzecz Gospodarki Społecznej,
 • Przedstawiciele władz samorządowych woj. opolskiego oraz Gminy Byczyna.
Podczas burzliwych, acz niezwykle konstruktywnych obrad, uchwalono powołanie OZRSS, przyjęto statut Związku oraz niezbędne dokumenty do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyniku głosowania wybrano następujące władze Związku:

Do 7-osobowej Rady Nadzorczej OZRSS wybrani zostali:
 • Marcin Juszczyk (Przewodniczący) - Spółdzielnia Socjalna Handlowo-Usługowo-Produkcyjna z Byczyny,
 • Jerzy Lamprecht (Z-ca Przewodniczącego) - Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion z Wrocławia,
 • Mirosław Możdżeń (Sekretarz) - Spółdzielnia Socjalna "Dobry Początek" z Mikołowa,
 • Adam Polak (Członek) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Gorliczanin" z Gorlic,
 • Władysław Trybulski (Członek) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Wspólna Sprawa" z Radomia,
 • Jan Błaut (Członek) - Spółdzielnia Socjalna "Jedność" z Chorzowa,
 • Jacek Gąsowski (Członek) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ares" z Kielc.
W skład 3-osobowego Zarządu OZRSS weszli:
 • Jacek Imioła (Prezes) - Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Dłoń" z Sosnowca,
 • Józef Kłosiński (Z-ca Prezesa) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ogniwo" z Kędzierzyna-Koźle,
 • Aneta Englot (Członek) - Spółdzielnia Socjalna "Konar" z Tarnobrzega.
Zobacz więcej...

Biuro SS WwwPromotion oraz Stowarzyszenia ACTUS 10.09.2006
Informujemy, że Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion oraz Stowarzyszenie ACTUS uruchomiło swoje biuro mieszczące się na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego pod adresem:
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10 pok. 26
tel.: 501689575 ; 501007904
e-mail: biuro@promotion.org.pl

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej WwwPromotion 13.07.2006
W dniu 11 lipca 2006 r. w nowym biurze Spółdzielni Socjalnej WwwPromotion mieszczącym się we Wrocławiu na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego przy ul. Fabrycznej 10 pok. 26, odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej WwwPromotion na którym podjęte zostały sprawy członkowskie i organizacyjne, m.in. zmiany w statucie spółdzielni w związku z wejściem w życie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz wybrano Zarząd Spółdzielni w składzie:
 • Jerzy Lamprecht - Prezes Zarządu
 • Janina Jurek - Zastępca Prezesa Zarządu
 • Zenon Sokół - Zastępca Prezesa Zarządu

Promocja Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" 08.02.2006
W dniach 6-7 lutego 2006 r. uczestniczyliśmy w Konferencji Międzynarodowej Gospodarki Społecznej "Gospodarka społeczna - praca i solidarność. Nowi partnerzy rozwoju lokalnego" organizowanej przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju "Tu jest praca" Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL która odbyła się w Warszawie w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej. W Partnerstwie koordynowanym przez Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczyli m. in. reprezentanci partnerów ponadnarodowych ze Szwecji, Francji, Włoch, Niemiec i Słowacji, Krajowa Rada Spółdzielcza, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, reprezentanci samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz mediów. Celem konferencji było rozpoznanie i poszukiwanie metod wzmocnienia potencjału krajowej gospodarki społecznej, w tym spółdzielczości, a zwłaszcza struktur wspomagających integrację zawodową i społeczną osób wykluczonych z rynku pracy. Podczas konferencji mieliśmy okazję promocji Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion".

O spółdzielni w prasie... 28.01.2006
W dniu 10 stycznia 2006 r. Gazeta Prawna opublikowała artykuł o Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion", a w dniu 27 grudnia 2005 r. Gazeta Wyborcza opublikowała obszerny wywiad z członkami - założycielami Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" - więcej >>

Roztrzygnięcie konkursu na wykonanie logo Spółdzielni Socjalnej 21.10.2005
Zwycięzcą konkursu na wykonanie logo Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" został Tomasz Kipka. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, a zwycięzcy gratulujemy. Zwycięska praca znajduje się tutaj.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" 24.09.2005
24 września 2005 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" na którym podjęte zostały sprawy członkowskie, finansowe i organizacyjne, m.in. przyjęto regulamin wynagradzania członków spółdzielni za wykonywaną pracę oraz sposoby pozyskiwania środków finansowych na dalszy rozwój spółdzielni. Zebranie połączone było z niezwykle pożyteczną wymieną doświadczeń z zaproszonymi gośćmi oraz promocją spółdzielczości socjalnej w TV (TVP3 Wrocław, Telewizja Dolnośląska TEDE).

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "WwwPromotion" ZAREJESTROWANA !!! 02.09.2005
Po wielomiesięcznych perturbacjach związanych z losami projektu ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niejasną procedurą rejestracyjną, dnia 1 września 2005 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał - wpisu do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000240507 Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" zrzeszającej wyłącznie osoby niepełnosprawne. Z uwagi na fakt, iż jest to prawdopodobnie pierwszy taki podmiot w Polsce, jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani - ale też przeświadczeni o konieczności podołaniu wyzwaniu. To musi się udać!!! Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.promotion.org.pl

O spółdzielni w prasie... 09.07.2005
W lipcu 2005 r. Magazyn Mieszkańców - Wrocławianin (Nr 7) opublikował obszerny wywiad z członkami - założycielami Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" - więcej >>

Wyniki konkursu na dofinansowanie spółdzielni socjalnych... 04.07.2005
30 czerwca 2005 r. wniosek Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" o finansowe wsparcie z Regionalnego Funduszu Ekonomii Społecznej na tworzenie i rozpoczęcie działalności uzyskał akceptację!!! Konkurs zoorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej "WAMA-COOP" z Olsztyna.

Nasz wniosek rejestracyjny w KRS!!! 31.05.2005
Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że w dniu 27 maja 2005 r. złożyliśmy dokumenty rejestracyjne naszej Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" we wrocławskim Sądzie Rejestrowym. Z uwagi na fakt, iż jesteśmy w Polsce prekursorami zakładania tego typu podmiotu skupiającego osoby niepełnosprawne, oraz brak doświadczeń i jednoznacznych przepisów prawnych, liczymy się z możliwością wystąpienia formalnych braków i niedociągnięć przy kompletowaniu dokumentacji.
Jednak stanowczo pragniemy zapewnić, że nie spoczniemy...

Co to jest spółdzielczość socjalna? 18.05.2005
Spółdzielczość socjalna - model Ekonomii Społecznej jako sposób ograniczania zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego opisaliśmy na naszej stronie www...

Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion" 16.05.2005
W dniach 2, 9, 16 i 23 maja 2005 r. odbyły się spotkania robocze dotyczące promocji spółdzielczości socjalnej oraz naszych planów założenia Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion". Uczestnicy (komitet założycielski spółdzielni, przedstawiciele Stowarzyszenia ACTUS, psycholog, prawnik, doradca zawodowy) wspólnie zaplanowali i podzielili zadania na najbliższy czas. Zostały ustalone ogólne zasady naboru członków, działania spółdzielni, procedury rejestracji, biznesplan oraz możliwości przyszłych sposobów pozyskiwania wsparcia finansowego przy tworzeniu oraz działalności w I etapie istnienia spółdzielni. Zainteresowanych przystąpieniem do naszej spółdzielni prosimy o kontakt: biuro@promotion.org.pl.

Spotkanie grupy WwwPromotion 27.04.2005
25 kwietnia 2005 r. odbyło się I spotkanie informacyjne dotyczące naszych planów utworzenia pod patronatem Stowarzyszenia ACTUS - Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion". Uczestniczyły w nim osoby z Wrocławia, Bytomia i Nowej Rudy. Wybrano zarząd spółdzielni w składzie:
 • Prezes Zarządu - Ryszard Garbień
 • Członek Zarządu - Andrzej Zieliński
 • Członek Zarządu - Jerzy Lamprecht
Realizując projekt naszący nazwę: Promocja spółdzielczości socjalnej - Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion", dzięki finansowemu wsparciu Regionalnego Funduszu Ekonomii Społecznej, istnieje realna szansa założenia naszej spółdzielni oraz rozpropagowanie idei ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych jako formy przeciwdziałania bezrobociu także wśród osób niepełnosprawnych. W najbliższej przyszłości planujemy cykl spotkań poświęconych tej tematyce. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: biuro@promotion.org.pl.

Do kogo skierowany jest program

Zapraszamy osoby niepełnosprawne, bezrobotne - poszukujące różnych form zarobkowania, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek, płeć czy miejsce zamieszkania.

Dlaczego realizujemy program

Przyczyną wyboru tej właśnie grupy docelowej jest szczególnie trudna sytuacja osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Bardzo wysokie bezrobocie wśród tej społeczności, poza czynnikami zewnętrznymi takimi jak zła sytuacja gospodarcza, spowodowane jest często również brakiem odpowiednich umiejętności zawodowych, skorelowanych z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Na czym polega realizacja programu

W celu zmiany powyższego stanu rzeczy, zastosujemy nową metodę pracy. Rezultatem jej będą szkolenia z zakresu umiejętności posługiwania się m.in. Internetem. Ich istotnym uzupełnieniem będzie utworzenie grupy zawodowej "WwwPromotion", która zajmie się praktycznym wdrażaniem niniejszego projektu (dynamiczna promocja w IT, mediach, wśród biznesu etc.). Wymienione środki posłużą przeprowadzeniu kompleksowych działań, które mają pomóc uczestnikom projektu odnaleźć się na otwartym rynku pracy. Natomiast uczestnicy projektu, zdecydowani rozpocząć własną działalność gospodarczą, zdobędą wiedzę na temat zakładania i prowadzenia własnej firmy, dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy.

Czego oczekujemy od uczestników programu

Uczestnicy powinni posiadać umiejętności sprawnego obsługiwania komputera oraz poruszaniu się w Internecie. Z uwagi na fakt, iż stworzona zostanie grupa "WwwPromotion", chętnie widzimy osoby posiadające wyspecjalizowane umiejętności takie jak: tworzenie stron www, obsługa programów graficznych, znajomość języków programowania stosowanych w IT, itp. Także znajomość języków obcych czy umiejętności przydatne przy korekcie i redakcji tekstów będzie istotna przy formowaniu składu grupy. Jednak najważniejszym atrybutem członka grupy powinno być zobowiązanie do aktywnego i kolektywnego współdziałania z innymi uczestnikami programu.

Czego oczekiwać mogą uczestnicy programu

Realizator projektu aktualnie jest na etapie pozyskiwania sponsorów, którzy przyczyniby się do skutecznej i efektywnej realizacji działań objętych niniejszym programem. W zależności od uzyskanych w przyszłości środków finansowych, planujemy wsparcie uczestników grupy "WwwPromotion" w wymiernej formie materialnej (dofinansowanie kosztów łącza internetowego, kosztów podróży, wyżywienia i noclegów przy organizowaniu spotkań grupy, kosztów dot. rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, kosztów związanych z wymianą międzynarodową itp.). Niezależnie od pozyskania ewentualnych sponsorów, widzimy realną szansę na otrzymanie płatnych zleceń na wykonywanie różnych usług internetowych dla firm biznesowych. Przykładem może być owocna współpraca z firmą DOZAMEL we Wrocławiu oferującą komleksowe usługi dla przemysłu. Gwarantujemy wszechstronną, bezpłatną pomoc prawną i zawodową dla uczestników grupy. 
  
PRAWO

- ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- ustawa o spółdzielniach socjalnych

- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- ustawa o zatrudnieniu socjalnym

- karta praw osób niepełnosprawnych